استاد : حمیدرضا اسداله

تخصص : مدیریت منابع انسانی و روش های فنون مذاکره و روش تحقیق
درباره استاد : اینجانب مدیر منابع انسانی در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و مدت 15 سال مدرس دانشگاه هستم سه مقاله علمی پژوهشی به چاپ رساندم و 5 مقاله علمی ترویجی دارم و دارای 5 جززوء آموزشی و دو کتاب تالیف دارم
ایمیل : hr.asad@yahoo.com
شماره تلفن :
هزینه هر ساعت تدریس خصوصی : 200000