توضیحات

کد کتاب: 210639 دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›سینما›پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›نقاشی›پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›نقشه کشی معماری›پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›نمایش›پایه دهم دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›گرافیک›پایه دهم سال تحصیلی: 96-97

دانلود مستقیم پیش نمایش :

حجم : 9.2023363113403 مگابایت
فرمت : pdf

دیدگاه ها


مطالب پرطرفدار