توضیحات

علم بررسی رفتار سیالات در حالت سکون یا حرکت و اثرات سیال بر مرزهای جامد و سیال را مکانیک سیالات می نامند. مکانیک سیالات از دروس مشترک رشته عمران و مکانیک می باشد. جزوه مکانیک سیالت مهدی ایمانی نجف آبادی از جزوات کامل درس مکانیک سیالات می باشد. در جزوه مکانیک سیالات مهدی ایمانی نجف آبادی همراه با ارائه مطالب درسی، درس مکانیک سیالات به حل مسائل مهم و کاربردی این دررس می پردازد.

دانلود مستقیم پیش نمایش :

حجم : 7.7042255401611 مگابایت
فرمت : pdf

دیدگاه ها


مطالب پرطرفدار